Gamechangers Series Monday 11 January - Monday 22 February | Tickets now on sale

Europejscy pisarze żydowscy w przekładzie – warsztaty

Europejscy pisarze żydowscy w przekładzie – warsztaty

Po sukcesie pierwszych warsztatów Jewish Writers in Translation w 2019 roku, Jewish Book Week po raz kolejny zaprasza pisarzy do wspólnej pracy z tłumaczami nad przekładem krótkiego tekstu na angielski. Celem jest ukazanie różnorodności żydowskich doświadczeń we współczesnej Europie i zaprezentowanie ich szerszej publiczności.

Jewish Book Week czeka na zgłoszenia od pisarzy z Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec oraz Holandii, których twórczość wyrasta z ich żydowskiego pochodzenia oraz doświadczeń. Kandydaci niekoniecznie muszą być autorami po publikacjach; nie mogą to jednak być pisarze już tłumaczeni na angielski.

W warsztatach mogą brać udział zarówno początkujący pisarze żydowscy, jak i ci o bardziej ustalonej pozycji. Powinni to być autorzy, którym zależy na rozwoju swojej literackiej kariery i dotarciu do szerszego grona odbiorców dzięki przekładowi na angielski. Chętnie widziani są kandydaci pracujący nad konkretym projektem literackim, zmierzający do jego publikacji i rozpowszechnienia wśród angielskojęzycznych czytelników.

Prosimy o zgłaszanie krótkich tekstów beletrystycznych lub niebeletrystycznych mieszczących się w zakresie od 12 do 20 standardowych stron maszynopisu (3000-5000 słów), czerpiących z żydowskich korzeni autora. Powinien to być tekst, nad którym autor aktualnie pracuje, lub też esej czy tekst dziennikarski już opublikowany. Może to też być fragment dłuższego tekstu, na przykład rozprawy czy książki. Jeśli nadesłany tekst jest fragmentem większej całości, musi stanowić spójny i samodzielny tekst, oraz być zaopatrzony w krótki wstęp wyjaśniający kontekst. Prosimy też o dołączenie listu motywacyjnego (do dwóch stron), który powinien zawierać następujące elementy:

  • Krótki biogram;
  • Informacje na temat opublikowanych tekstów oraz ich przekładów na inne języki;
  • Powody, dla których autor uważa, że jego tekst ma szansę przemówić do angielskojęzycznego czytelnika;
  • Poziom znajomości języka angielskiego autora (do udziałów w warsztatach niekonieczna jest dobra znajomość angielskiego).

Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem do Sary Gluckstein z Jewish Book Week do poniedziałku, 18 stycznia 2021 roku, na adres: sarah.gluckstein@jewishbookweek.com.

Wybrani autorzy będą pracować zdalnie z przypisanymi im tłumaczami w kwietniu i/lub maju 2021 roku. Wyselekcjonowani uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu w ramach festiwalu Jewish Book Week w Londynie w 2022 roku. Przetłumaczone teksty pięciu autorów ukażą się również w antologii powarsztatowej.

Więcej infomacji można uzyskać od Sary Gluckstein pod adresem

sarah.gluckstein@jewishbookweek.com