Gamechangers Series Monday 11 January - Monday 22 February | Tickets now on sale

Europese Joodse Schrijvers in Vertaling Workshop

Europese Joodse Schrijvers in Vertaling Workshop

Na het succes van de eerste Joodse Schrijvers in Vertaling workshop in 2019 biedt Jewish Book Week Joodse schrijvers in vijf Europese landen opnieuw de mogelijkheid om in samenwerking met een vertaler een klein deel van hun werk in het Engels te vertalen. Dit om een beeld te geven van de verscheidenheid aan Joodse ervaringen in hedendaags Europa en om deze voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Gevraagd wordt naar inzendingen van Joodse schrijvers uit Polen, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland wiens werk uit hun Joodse ervaring en hun Joods erfgoed voortkomt. De auteur mag eerder gepubliceerd zijn, op voorwaarde dat werk niet eerder in het Engels vertaald is.

De workshop is open voor iedere Joodse schrijver, debutant of gevestigd, die een schrijfcarrière ambieert en die een breder publiek wil bereiken door vertaling in het Engels. Inzendingen moeten deel uitmaken van een project dat publicatie als doel heeft. Daarnaast moet de auteur de intentie hebben om zijn of haar werk te laten lezen door een Engelstalig publiek.

Stuur een korte tekst, 3.000 tot 5.000 woorden, fictie of non-fictie, die voortkomt uit persoonlijke Joodse ervaring. Dit kan een werk in wording zijn, een essay of journalistiek artikel, of een uittreksel uit een langer werk zoals een scriptie of een boek. Uittreksels uit langer werk moeten op zichzelf een coherente tekst vormen en vooraf gegaan worden door een korte introductie die het uittreksel in context plaatst. Stuur ook een begeleidende brief van niet meer dan twee pagina’s met de volgende inhoud:

• Een korte autobiografie
• Details van eerdere publicaties en, indien van toepassing, vertalingen hiervan
• Op welke manier de inzending een Engelstalig publiek kan aanspreken
• Niveau van Engelse taal van de auteur (hoog niveau Engels is niet nodig om deel te nemen aan de workshop)

Inzendingen kunnen per email verstuurd worden aan Sarah Gluckstein van Jewish Book Week vóór maandag 18 januari 2021 via sarah.gluckstein@jewishbookweek.com.

De succesvolle schrijvers werken heel april en mei 2021 één op één met een vertaler en een aantal zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan Jewish Book Week in London 2022. Het vertaalde werk wordt samen met het werk van auteurs uit de andere vier landen opgenomen in een bloemlezing.

Neem voor meer informatie contact op met Sarah Gluckstein
sarah.gluckstein@jewishbookweek.com